Open inschrijving

Direct naar open inschrijving

Iedere professionele frituurder kan met zijn of haar bedrijf een positie verwerven in de Nationale Smulgids.

De basis voor een positie in de Smulgids wordt bepaald door de mate waarin jij met jouw bedrijf de kernkwaliteiten deskundigheid, vakbekwaamheid, gastvrijheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit uitdraagt.

Deze begrippen zijn samengevoegd tot drie pijlers:

  • Vakmanschap
  • Veiligheid & Hygiëne
  • Verantwoordelijkheid

Op het inschrijfformulier van de Nationale Smulgids geef je aan in welke mate voldaan wordt aan deze pijlers.

Na inschrijving krijgen bedrijven een bezoek van een Smulinspecteur. Deze mystery guest let op de volgende onderdelen:

  1. Gebruik nieuwe media
  2. Uitstraling van het bedrijf
  3. Gastvrijheid en professionaliteit medewerkers
  4. Productpresentatie en kwaliteit

De rapportage van het mystery guest bezoek wordt samen met het inschrijfformulier met daarin jouw onderbouwing, ter beoordeling voorgelegd aan het Smulcomité.

Kosten

De Nationale Smulgids staat open voor alle frituurzaken in Nederland. Een open inschrijving kost 270 euro. Bedrijven die langs deze weg een positie verwerven betalen vervolgens jaarlijks hetzelfde bedrag als bijdrage in de kosten voor onder meer de mystery guest bezoeken en de rapportage daarvan, de samenstelling en publicatie van de gids en een uitnodiging voor 2 personen om aanwezig te zijn tijdens de gidspresentatie.

Bedrijven die na open inschrijving géén positie verwerven worden hierover schriftelijk geïnformeerd en ontvangen daarbij de rapportage van het mystery guest bezoek.

Na inschrijving kunnen bedrijven gratis gebruikmaken van de online rating tool Smulscore.nl, waarmee ze een extra Award kunnen behalen. Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Is jouw bedrijf ook een omweg waard?

Klik hier voor open inschrijving

 

Lees hier meer over de andere manieren om in de Nationale Smulgids te komen.