Open inschrijving

Direct naar inschrijven

Iedere professionele frituurder kan met zijn of haar bedrijf een positie verwerven in de Nationale Smulgids.

De basis voor een positie in de Smulgids wordt bepaald door de mate waarin jij met jouw bedrijf de kernkwaliteiten deskundigheid, vakbekwaamheid, gastvrijheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit uitdraagt.

Deze begrippen zijn samengevoegd tot drie pijlers:

  • Vakmanschap
  • Veiligheid & Hygiëne
  • Verantwoordelijkheid

Op het inschrijfformulier van de Nationale Smulgids geef je aan in welke mate voldaan wordt aan deze pijlers.

Na inschrijving krijgen bedrijven een bezoek van een Smulinspecteur. Deze mystery guest let op de volgende onderdelen:

  1. Gebruik nieuwe media
  2. Uitstraling van het bedrijf
  3. Gastvrijheid en professionaliteit medewerkers
  4. Productpresentatie en kwaliteit

De rapportage van het mystery guest bezoek wordt samen met het inschrijfformulier met daarin jouw onderbouwing, ter beoordeling voorgelegd aan het Smulcomité.

Kosten

Bedrijven die na open inschrijving géén positie verwerven hoeven niets te betalen. Bedrijven die via open inschrijving wél een positie verwerven betalen 270 euro als jaarlijkse bijdrage in de kosten voor onder meer de mystery guest bezoeken en de samenstelling en publicatie van de gids. Heb je een Pro-abonnement bij het Nederlands Frituurcentrum, dan krijg je 50 euro korting. De jaarlijkse bijdrage vervalt wanneer je verworven positie verliest. Wil je weer opnieuw in de Smulgids, dan kun je je opnieuw inschrijven.

Na inschrijving kunnen bedrijven gratis gebruikmaken van de online rating tool Smulscore.nl, waarmee ze een extra Award kunnen behalen. Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Is jouw bedrijf ook een omweg waard?

Klik hier