Open inschrijving

Direct naar inschrijven

Iedere professionele frituurder kan met zijn of haar bedrijf een positie verwerven in de Nationale Smulgids.

De basis voor een positie in de Smulgids wordt bepaald door de mate waarin het bedrijf de kernkwaliteiten deskundigheid, vakbekwaamheid, gastvrijheid, voedselveiligheid, duurzaamheid en kwaliteit uitdraagt.

Deze begrippen zijn samengevoegd tot drie pijlers:

  • Vakmanschap
  • Veiligheid & Hygiëne
  • Verantwoordelijkheid

Op het inschrijfformulier van de Nationale Smulgids geven frituurspeciaalzaken aan in welke mate ze aan deze pijlers voldoen.

Na inschrijving krijgen de bedrijven een bezoek van een Smulinspecteur. Deze mystery guest let op de volgende onderdelen:

  1. Gebruik nieuwe media
  2. Uitstraling van het bedrijf
  3. Gastvrijheid en professionaliteit medewerkers
  4. Productpresentatie en kwaliteit

De rapportage van het mystery guest bezoek wordt samen met het inschrijfformulier met daarin jouw onderbouwing, ter beoordeling voorgelegd aan het Smulcomité.

Kosten

Bedrijven betalen voor open inschrijving 195 euro als bijdrage in de kosten van onder meer de mystery guest bezoeken en de samenstelling en publicatie van de gids. Leden van ProFri die het Goed Gefrituurd keurmerk nog niet hebben behaald en Pro-abonnees van het Nederlands Frituurcentrum krijgen 50 euro korting op dit bedrag en betalen dus slechts 145 euro.
Na inschrijving kunnen bedrijven gratis gebruikmaken van de online rating tool Smulscore.nl, waarmee ze een extra Award kunnen behalen. Genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

Is jouw bedrijf ook een omweg waard?

Klik hier

LET OP!
Inschrijven voor de editie 2023
kan tot en met 31 augustus 2022